Napredni nivo Automatsko testiranje softvera omogućava kompletan transfer znanja koji će polazniku omogućiti bržu kvalifikaciju u IT sektor.
Automatsko testiranje softvera i dodatno objašnjenje kroz timski rad

AUTOMATSKO TESTIRANJE SOFTVERA QA

Oko testiranja i kvaliteta nema kompromisa, politika je najboljih IT kompanija. Naši polaznici će dobiti kompletan transfer znanja što će omogućiti bržu prekvalifikaciju u IT sektor. IT kurs se odvija u učionici, a učenje uz Mentora je najefikasnije moguće jer ti olakšava usvajanje znanja kroz direktnu interakciju i učenje na svojim i tuđim greškama ODMAH, na licu mesta.

U pitanju je ozbiljan, zahtevan i dobro plaćen posao. 

BITNO JE da te ISKUSNI PROFESIONALCI upute u tajne posla u ovoj oblasti. Biraj pametno Mentora jer te on motiviše za dalje učenje!


Kurs Automatsko testiranje softvera QA uključuje:

 • Sveobuhvatan i koncizan nastavni plan i program koji se sprovodi do kraja kursa
 • Intenzivnu interakciju u učionici
 • Podršku posvećenog mentora tokom trajanja kursa
 • Lekcije i u online formatu tokom trajanja kursa
  • Praktičan rad – vežbe, zadaci na kojima ćeš raditi sve dok ne naučiš isplanirano i predviđeno za izabrani kurs
 • Pripremu za završni ispit; Simulacija završnog ispita
 • Završni ispit
 • Sertifikat    
 • Pomoć u pripremi CV-ja, portfolia i intervjua sa našim HR timom    

Jedna od pozicija na kojoj ćeš raditi je:

🔹 QA Automation Engineer

🔹 Automation EngineerDETALJI KURSA Automatsko testiranje softvera QA:

Trajanje intenzivnog kursa3 meseca intenzivne nastave + trening-1 mesec gratis
Ukupan fond časova76 časova
MestoUčionica u kojoj se ozbiljno radi, Stari Grad, Beograd
TerminiVikendom – Po dogovoru
Broj polaznika po grupiMaksimum 12
Cena za napredni kurs51.900din u 4 mesecne rate


IT Brigde EDU Centar je most između tebe i IT kompanije

Ti to možeš! Veruj sebi i nama!


Plan i program rada kursa: Automatsko testiranje QA:

 • Osnove programiranja

– Uvod u programski jezik <JavaScript>

– Instalacija IDE-a i osnovna upotreba

– Naredbe za logovanje u konzolu, inpute i promenljive

– Tipovi podataka

– If/Else kondicionali

– Kolekcije podataka

– Petlje

– Funkcije

– Objektno orijentisano programiranje

 • Osnovni pojmovi web site i web application
 • Google Chrome Dev Tools

– Lokatori i pisanje prvih testova

– Implicitni i i eksplicitni wait

– Razvoj test automation frameworka

– Reporting

– CI/CD

 • API (backend testiranje) Application Programming Interface – Postman
 • Node.js – cross platform
 • Visual Studio Code; Cypress
 • Git, GitHub
 • ChatGPT za automatsko testiranje
 • Priprema za polaganje završnog ispita, Simulacija završnog ispita
 •  Završni ispit
 • Dodala sertifikata

Ukoliko želiš da usavršiš engleski jezik, izvoli informiši se o našem visokokvalitetnom kursu klikom na IT & Business English

NAGRADA: Najbolji polaznik kursa QA Automatsko testiranje softvera dobija besplatan kurs.