Poslovni nemački
Kurs nemačkog jezika
IT Bridge EDU Center

POSLOVNI NEMAČKI

Po meri Vaše kompanije

Dobrodošli u svet poslovnog nemačkog jezika! Business German po meri Vaše kompanije!

Naš edukativni centar s radošću pruža Tailor-Made Business German kurs kompanijama koje već ostvaruju izuzetne uspehe, doprinoseći tako i ličnom i profesionalnom razvoju njihovih zaposlenih.

Bez obzira na trenutni nivo znanja, od A do C1, naš program donosi nebrojene benefite. Osmišljen je kako bi unapredio poslovno komuniciranje na nemačkom jeziku, pružajući ne samo jezičke veštine već i dodatnu profesionalnu prednost.

Spremni smo podržati vašu uspešnu kompaniju, pružajući personalizovan pristup koji će doprineti ličnom i profesionalnom rastu vaših zaposlenih.
Vaša izvrsnost je naša misija, a Tailor-Made Business German kurs će biti ključ za unapređenje veština i postizanje novih visina u karijeri vaših timova.

ORGANIZACIJA:

Po dolasku u vašu kompaniju sprovodimo pismeno i usmeno testiranje kako bismo odredili nivo znanja nemačkog jezika svakog polaznika. Nakon toga, vršimo razvrstavanje u grupe, dogovaramo raspored časova i pravimo plan i program koji zajedno usvajamo i krećemo u uzbudljivu edukaciju.

Koristimo savremene metode i standardizovani materijal, uključujući autentične audio i video materijale, debate i teme koje podržavaju sticanje jezičke kompetencije.

Kurs je strukturiran kroz tematske celine prema odgovarajućem nivou znanja, s naglaskom na komunikativnoj kompetenciji.


Na temelju analize, prilagođavamo plan kurseva vašim poslovnim potrebama.

Komuniciramo direktno s vašim timom za inkluzivniji i interaktivni pristup obuci.

Otvoreni smo za prilagođavanje kurseva prema vašim zahtevima.

Vaše zadovoljstvo našim kursom je naš prioritet.

Za više detalja izvolite nas kontaktirati https://itbridge-services.com/kontaktiraj-nas/

Business German
Poslovni nemački za potrebe vaše kompanije
IT Bridge EDU Center
Preporučeno trajanje intenzivnog kursa8 nedelja
Ukupan fond časova32 časa
Nastava se održava preko MS Teams-a / TerminiDogovor
Broj polaznika po grupi4-Max 7
Detalji kursa Business German